Úvod
Obce
Kľúče
 

ABS Moča s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 44519893

Deň zápisu: 5.12.2008

Záhradnícka 494
Moča
94637

Vložka 23601/N, oddiel Sro

 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Vedenie účtovníctva
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Veľkoobchodná činnosť a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Technik požiarnej ochrany
 • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
 • Bezpečnostnotechnické služby
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu
 • Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie a vykonávanie školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie a usporadúvanie školení, výstav, konferencií, seminárov a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
 • Veľkoobchod s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba stavebno-stolárskych výrobkov
 • Dohľad nad pracovnými podmienkami
 • Výroba vína a vinárskych výrobkov
 • Veľkoobchodná činnosť ­ nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
 • Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie a usporadúvanie výstav v rozsahu voľnej živnosti
 • Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
 • Výroba proteínových potravinárskych výrobkov
 • Výroba cukrárskych výrobkov
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
 • Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • Spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
 • Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo
 • Zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
 • Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba potravinárskych prípravkov
 • Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy